Център за съзидателно правосъдие

Безхаберие, лошо управление и корупция в Разград

Необходимо ли е гражданите на Разград да плащат за неуспехите на своите управници?

Търпението има ли предел? Докога?

Повече от 2 милиона лева са наложените глоби по европроекти на община Разград в резултат на лошо управление, безхаберие и корупция за последните години. Ръководството на Община Разград има вина за причинените финансови загуби в резултат на безстопанственост, корупционни практики и некомпетентно управление.

Липса на прозрачност и ефективен контрол при изразходване на средства в процедури по Закона за обществените поръчки, е констатирано в резултат на гражданско наблюдение в община Разград. Незаконосъобразна методика на оценяване на кандидати в обществени поръчки е най-често причина за наложените финансови санкции на Община Разград, показват решенията на Върховен административен съд.

Седем съдебни решения на Върховен административен съд са влезли в сила относно финансови нарушения при възлагане на обществени поръчки по време на мандата на Кмета на Разград Валентин Василев (2015г.-2019г.) и на Денчо Бояджиев (2019г.-).

В резултата на извършеното наблюдение на обществени поръчки сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ достигна до извода, че при голяма част от проведените обществени поръчки, особено на висока стойност, има данни за предварително договаряне/режисиране и умишлено манипулиране на процедурите в полза определени кандидати. Съществуват достатъчно данни за избор на незаконосъобразни методики от страна на възложителя, толериращи определени кандидати и препятстват или най-малкото поставят в неравностойно положение други участващи в процедурите кандидати.

Същевременно нанесената щета от лошо управление и умишлена манипулация на процедурите по ЗОП трябва да се заплати солидарно от гражданите на Община Разград, чрез гласувания общите пари в бюджета. Пряка отговорност за безстопанственост и лошо управление на общинските финанси носи ръководството на Община Разград. Налице са достатъчно данни, че след предварителен сговор на повече от три лица /от среда на възложители, членове на комисии по избора и участници/ съзнателно са поръчвали, действали и облагодетелствали от манипулиране на обществени поръчки. 

За да има справедливост и възмездие, Център за съзидателно правосъдие сигнализира компетентните органи за извършените финансови нарушения и престъпления в Община Разград.

Има ли вина  Кметът на Разград за наложените 2 мл.лв. глоби?

Трябва ли Градоначалникът да носи отговорност пред гражданите?

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ осъществява мониторинг на обществените поръчки в Лудогорието (проект „Граждански наблюдател в Разград“).