Център за съзидателно правосъдие

Гражданска организация настоява за спешно откриване на кризисен център за жертви на насилие в Разград

Сдружението „Център за съзидателно правосъдие“ в Разград настоява за спешно откриване на кризисен център, като държавно-делегирана дейност. Повод за това са увеличените случаи на домашно насилие, кризисните ситуации и необходимостта от незабавна подкрепа на пострадалите. „Необходимо е да се защитят физически пострадалите, преследваните и с опасност за живота хора“, каза за БТА адвокат Димо Борисов.

Той обясни, че основният ремонт на сградата, която е общинска собственост, е завършен през септември 2019 г. Строително-монтажните работи са по проект на Център за съзидателно правосъдие и Център за подкрепа на жени в село Стражец. Инициативата е на стойност 254 000 щатски долара, като това е най-голямата социална инвестиция в община Разград за 2019 г. Сключен е договор за финансиране на ремонта на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост. Финансирането е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC. Сградата е енергийно ефективна, основно реновирана и оборудвана с климатични системи за отопление на всеки етаж, локална пречиствателна станция и соларна батерия за топла вода, посочи Борисов. Той добави, че в момента спешно е необходимо да осигури финансиране за оборудване и обзавеждане на кризисния център, средства за екипа специалисти и издръжка, както и за одобряване на услугата като държавно-делегирана дейност.

Адвокат Борисов отбеляза, че откриването на Кризисен център за жертви на домашно насилие е приоритет в дейността на единствения в България Областен съвет за превенция на домашното насилие, а разкриването на тази услуга в общината е част от Стратегията за развитие на социалните услуги в област Разград за периода 2017– 2021 г. 

По думите на Димо Борисов се увеличават случаите на пострадали, които заявяват желание да бъдат настанени в кризисен център. Статистиката за 2022 г. на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград сочи, че 33 пострадали, от които 14 деца под 18-годишна възраст, са заявили желание да бъдат настанени в социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик“, каза адвокат Борисов.

Той акцентира, че липсата на такъв център струва човешки животи и посочи пример с жертва на домашно насилие (баба Роси от Разград), която е загубила живота си в резултат на жесток побой след постановяването на заповед за защита от съда, заради липса на сигурно убежище и защита, недостъпно за насилника.   

Борисов добави, че двете граждански организации са успели да привлекат инвестиция за около половин милион лева за значим социален проект (ремонт на кризисния център), а държавата и общината въпреки значителните си финансови ресурси, с които разполагат, не са похарчили дори 1 лев, за да работи Кризисният център за жертви на домашно насилие в Разград.

Изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград д-р Георги Милков отбеляза, че от успешното осъществяване на проекта за кризисен център в Разград имат интерес всички заинтересовани страни. По думите му жертвите могат да получават ежедневна грижа и подкрепа от специалисти. Той смята, че с новата социална услуга се увеличава обществената сигурност и безопасност на местната общност с възможности за социално включване за две нови уязвими групи – жертви и извършители на домашно насилие. „Трябва да отворим широко очи и да започнем сериозна работа с извършителите. Те са виновните за насилието в семейството, защото съдебните решения го доказват“, посочи Милков. Според него без активното участие на органите на МВР и прокуратурата, един извършител не усеща строгостта на закона. „Необходимо е да работим още в тази насока, да се подобри координацията между всички заинтересовани институции – да проследим целия процес от регистриране на един сигнал за домашно насилие в МВР например, преминем през издаване на заповед за защита от съда, участие на здравни институции при необходимост, продължим към изпълнение на наложените мерки и стигнем до събиране на наложените глоби“, допълни Георги Милков. 

Относно въпроса с разкриването на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград, Областна администрация спазва разпоредбите на нормативната уредба

Относно въпроса с разкриването на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград, Областна администрация спазва разпоредбите на нормативната уредба, съобщиха за БТА от пресцентъра на държавната институция. Оттам посочиха, че планирането и създаването на социални услуги е ясно регламентирано в Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ). Ролята на областния управител в тези процеси е ограничена. Според нормативната уредба потребностите от социални услуги се идентифицират и планират от кметовете на общини и Агенцията за социално подпомагане (АСП), а областният управител има координираща роля за социалните услуги на областно ниво.

„Действията на Областна администрация – Разград са съобразени с получените миналата година указания на АСП за улесняване процесите на планиране на социални услуги от общините, уеднаквяване на действията и подпомагане на координацията между областните администрации, общинските администрации, агенцията за социално подпомагане и териториалните ѝ поделения“, обясни директорът на дирекция в областната администрация в Разград Светлин Симеонов. Той посочи, че в изпълнение на указанията, в края на януари на работна среща в областната администрация кметовете на общините в област Разград са взели решение социалната услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие“ като държавно-делегирана дейност да бъде включена като социална услуга на областно ниво в споразумението за социалните и интегрираните здравно-социални услуги на област Разград и в Националната карта на социалните услуги. 

Светлин Симеонов отбеляза, че Областна администрация – Разград работи по проблемите на домашното насилие, съгласно своите правомощия. Институцията участва и подкрепя редица инициативи, свързани с проблемите на домашното насилие. Областна администрация – Разград и областният управител подкрепиха учредяването и активно съдействат за утвърждаване на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград като иновативен модел за междуинституционално сътрудничество в сферата на превенцията от домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН). Други  подкрепени от държавната институция инициативи, свързани с проблемите на домашното насилие от настоящата година, са откриване на паметна плоча на жертви на домашно насилие в с. Юпер, участие в проект „Подкрепа за жертвите на домашно насилие, чрез програма за повишаване на капацитета и осведомеността сред специалистите по човешки ресурси“ на Център за изследване на демокрацията, Асоциация „Деметра“ и Института по публична администрация, по който служител от администрацията е обучен като обучител във връзка с идентифициране на жертви и оказване на подкрепа, както и други такива.

Община Разград е силно ангажирана с разкриването и развиването на социални услуги в подкрепа на нуждаещите се жители на региона

Община Разград е силно ангажирана с разкриването и развиването на социални услуги в подкрепа на нуждаещите се жители на региона, съобщиха за БТА от пресцентъра на общинската администрация. На територията на общината функционират 19 социални услуги, в Областната карта на планираните нови социални услуги за периода 2021 – 2027 година е предвидено разкриването на още няколко услуги.

„Областната карта бе обсъдена на заседание в Областна администрация през март тази година. В нея е заложено на територията на област Разград да се разкрие Кризисен център за жертви на домашно насилие в община Самуил. Предвижда се той да функционира в готова оборудвана и отговаряща на изискванията съгласно Приложение 23 към чл. 12 от Наредба за качество на социалните услуги приета с Постановление на Министерски съвет №135 от 22.06.2022 година“, обясни пресаташето на общината Радка Минчева. Тя добави, че към момента Областната карта е изпратена в Агенция „Социално подпомагане“, която извършва проверки на предложенията, следващият етап е изготвената Националната карта на социалните услуги да бъде представена на Министерството на труда и социалната политика, като същата бъде приета на заседание на Министерски съвет. Предвижда се Националната карта на социалните услуги да влезе в сила, считано от 1 януари 2024 г. 

„Етаж от сграда в село Стражец е предоставен за ползване от Община Разград на Център за съзидателно правосъдие съгласно договор за наем. Сградата не е в напълно завършен вид, за да се иска разкриване в нея на социална услуга, извършен е текущ ремонт и частично оборудване по отношение на кухнята. В нея няма изградена достъпна среда, ползва се трети етаж и пострадала, която е трудноподвижна вследствие на насилие, би имала затруднения да се настани в обособените помещения за Кризисен център“, заявиха още от пресцентъра на общината. Оттам добавиха, че по време на последното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие става ясно, че в Дирекция „Социално подпомагане“, както и в Регионална дирекция “Социално подпомагане“ през последните две години не е постъпвало заявление или сигнал от жертва на домашно насилие, която да е заявила желание да бъде настанена в Кризисен център. В Община Разград също не е постъпвала подобна информация, а специалистите в местната управа имат опит с подобни случаи за друг вид социална услуга. В зимните месеци, когато бездомните лица изразят желание да бъдат настанени в Център за временно настаняване, максимално бързо се осигурява настаняване в разкрит център в Русе. 

Най-близки до Разград Кризисни центрове за жертви на домашно насилие има в Русе и във Варна, където по отношение на пострадали от домашно насилие, заявили желание да бъдат настанена, Дирекция „Социално подпомагане“ има правомощията да издаде насочващо писмо за настаняване в най-близката социалната услуга до община Разград, допълниха от общината.

 

Източник: БТАСАДЕТ КЪРОВА