Център за съзидателно правосъдие

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 63 пострадали през 2022 г.

Консултативният център по проблемите на домашното насилие в Разград е оказал подкрепа на 63 пострадали през 2022 г., от които 11 малолетни и непълнолетни. Това каза за БТА изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград д-р Георги Милков. Той посочи, че жертвите са предимно жени, само трима от пострадалите са от мъжки пол.

През миналата годин в специализирана програма за справяне с гнева и агресията се включени 28 извършители на домашно насилие от област Разград, а във възстановителна програма за пострадали – 32 семейства с деца. Данните сочат, че през изминалата година са издадени 25 съдебни заповеди за защита от районни съдилища и шест направления от Дирекция „Социално подпомагане“ за 53 пострадали и извършители, насочени към Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград, обясни д-р Милков. Той добави, че от създаването на Консултативния център през 2005 г. до края на 2022 г. подкрепа от специалистите са потърсили над 1200 потърпевши от домашно насилие и са предоставени над 6500 консултации. С помощта на центъра в районните съдилища в Разград, Исперих, Кубрат, Карлово и София са заведени повече от 550 съдебни дела по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), като в над 85 на сто от случаите има постановена мярка за защита на пострадалите.

Необходимостта от изграждане на Кризисен център в област Разград става все по-голяма

Спешно да се отвори кризисният център в Разград във връзка с ескалацията на тежките случаи на домашно насилие, да се осигури подслон, защитена среда, спокойствие, възможност за възстановяване на жертвите и на децата-жертви на домашно насилие, посочи изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие в Разград д-р Георги Милков. По думите му статистиката в сферата на защита от домашното насилие в област Разград през последните години показва възходяща тенденция на желаещи да ползват услугата. Общо 33 пострадали, от които 14 деца под 18-годишна възраст, са заявили желание да бъдат настанени в Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик през миналата година.

По думите на Милков е належащо обществото и институциите да си отворят широко очите и да започнат сериозна работа с извършителите. Според него без активното участие на органите на МВР и прокуратурата, един извършител не усеща строгостта на закона. „Липсва притеснение. Приемат с насмешка съдебните решения задължително да посещават програма да се поправят. Необходимо е да работим още в тази насока, да се подобри координацията между всички заинтересовани институции – да проследим целия процес от регистриране на един сигнал за домашно насилие в МВР например, преминем през издаване на заповед за защита от съда, участие на здравни институции при необходимост, продължим към изпълнение на наложените мерки и стигнем до събиране на наложените глоби“, отбеляза изпълнителният директор на Центъра за съзидателно правосъдие. В резултат на партньорството между институциите, Милков открои добрата новина, че област Разград е на трето място в България по брой издадени заповеди за незабавна и постоянна защита за 2022 г., спрямо броя на населението според последното преброяване в България от 2021 г. Тенденцията се запазва и през първите шест месеца на 2023 г., показва анализ на Главна дирекция „Национална полиция“. Високите резултати са благодарение на сътрудничеството на компетентните институции в област Разград, които прилагат Местния механизъм за приложение на Закона за защита от домашното насилие, подписан през 2011 г. в Разград по инициатива на Центъра за съзидателно правосъдие.

Превенцията е основно средство в противодействието на домашното насилие

През последните 12 години в област Разград са направени редица важни стъпки за създаване на модел за партньорство по превенция на домашното насилие. Има добра нормативна основа за развитие на подходящи социални услуги (в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016 – 2020 г. е включена специална тема за превенция на домашното насилие), налице е засилено сътрудничество между институциите (подписан е Местен механизъм за приложение на ЗЗДН – 2011 г. и е създаден Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН)– 2016 г.), заяви д-р Георги Милков. Той посочи, че за да подобри механизмите за помощ и въздействие от страна на ангажираните институции, Центърът за съзидателно правосъдие в Разград периодично организира специализирани обучения с представители на различни органи от местната и централна власт, на които се обсъжда прилагането на ЗЗДН, дискутират се случаи от практиката, решават се казуси, организират се работни срещи. Важна част от усилията по превенция на домашното насилие е Специализираната програма за извършители на домашно насилие, която Консултативният център развива успешно от 2006 г. Програмата има за цел да поправи и превъзпита насилниците, осъдени след доказване на извършеното деяние. Компетентните районни съдилища в Разград и Исперих са установили много добро сътрудничество с екипа на организацията. В практиката на съдилищата все по-често се наблюдава постановени съдебни решения със задължителна мярка – посещения в Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, добави Милков. Разбира се, необходима е още работа, за да стане тенденцията трайна практика на съда при прилагането на Закона за защита от домашното насилие.

Мерки за подобряване на взаимодействието между отговорните институции и на ефективността по прилагането на Закона за защита от домашното насилие

От началото на месец август 2023 г. екипът на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград предприема редица мерки за подобряване на взаимодействието между отговорните институции и на ефективността по прилагането на Закона за защита от домашното насилие. Необходимо е да работим още в тази насока, да се подобри координацията между всички заинтересовани институции, отбеляза Милков. Според него е важно да се продължи съвместната работа по повишаване на квалификацията на професионалистите, подобряване на разбирането и чувствителността към жертвите на домашно насилие. Предстои и реализиране на нов проект, насочен към превенция на домашното насилие, с обучения на работещите в образователната сфера. „Проектът е насочен към повишаване на информираността за домашното насилие чрез програми за превенция и защита в учебните заведения за ученици от 9-ти до 12-ти клас, както и за студенти във висшите училища. Чрез работата си по него ще разширим обхвата и ще надградим Програмата за превенция на домашното насилието в училище, изготвена от Центъра за съзидателно правосъдие в Разград“, добави Георги Милков.

 

Източник: БТА, САДЕТ КЪРОВА