Център за съзидателно правосъдие

Защо гражданите на Разград стават жертва на скъпи ремонти?

Община Разград заслужава специално внимание при анализ на проведени обществени поръчки заради установени системни проблеми и нарушения. Нова проектна инициатива осъществява гражданско наблюдение на обществените поръчки в Лудогорието. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград създава с проект „Граждански наблюдател в Разград“ механизъм за повишена отчетност в разходване на обществени средства и увеличаване на прозрачността на публичните институции в област Разград, чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби.
Община Разград е най-голямата община и областен център, като обхваща 22 населени места с население около 55 000 души. Основен възложител на обществени поръчки е Община Разград.
Екип на АДФИ е извършил финансова инспекция в община Разград и е съставил 3 акта за установяване на административни нарушения (доклад № ДП3РЗ-2/12.03.2019 г.). Финансовите инспектори са установили общо 5 нарушения: Проверени са 2 обществени поръчки на обща стойност 442 729 лв. без ДДС. Осъществен е контрол на 2 договора на стойност 380 143 лв., като са установени 17 763 лв. нецелево изразходвани средства, които са възстановени.

 

Пълният текст на анализа може да прочетете тук

Публикуван е в Екип 7

Център за съзидателно правосъдие развива успешно капацитет като граждански наблюдател (watch-dog) повече от 20 години. Интересите в местното развитие са в областта на укрепване на демократични институции, етническите малцинства, уязвимите групи, социалните услуги и граждански права. Последните 15 години Центърът за съзидателно правосъдие развива партньорски отношения със сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“ и сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“.

 

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.