Център за съзидателно правосъдие

Силно зареждащо обучение за професионалисти за повишаване на уменията и чувствителност към феномена домашно насилие

Развълнувани и обогатени си тръгваме от тези два дни, в които бяхме заедно. Не съм си давал сметка колко много хора и институции са ангажирани с домашното насилие (б.а. в област Разград)“ сподели прокурор, който участва за първи път в обучение по темата за домашно насилие.

Центърът за съзидателно правосъдие град Разград организира обучение за прилагане на Закона за защита от домашното насилие (юни 2021г.). Тренингът е част от дейностите, заложени в плана на Областния съвет за противодействие на домашното насилие  в област Разград. Проф. д-р Нели Бояджиева, СУ “Свети Климент Охридски”, национален експерт с опит по темата за домашното насилие беше обучител, заедно с д-р Георги Милков, изпълнителен директор на Центъра за съзидателно правосъдие. Участваха 25 професионалисти от седемте общини на област Разград, които прилагат ЗЗДН.

Двудневното обучение се проведе на база личностите и професионалната рефлексия – отражение на случващото се в момента и личен опит. Използвани бяха рефлексивни подходи за обучение и групово-динамично взаимодействие. Друг актуален подход е обучаемите да получават партньорство с останалите участници, потопени в техните професионални области, авторитет и компетентност. Работата по групи беше ориентирана основното ядро от участници да води модел на общуване чрез рефлексия и саморефлексия. Обсъждането на действителни случаи се организира, като участниците съпреживяват типичните ситуации на домашно насилие в близка до реалната среда. Участниците повишиха своята увереност чрез самооценка.

Заместник-областният управител Найден Късов поздрави участниците в обучението по прилагане на ЗЗДН. Той разказа история за невръстно дете, което е открил да живее на покрива на изоставена къща в мизерни условия. След подадения сигнал детето е заведено в Разград и настанено в дом. „Темата ми е близка, защото като заместник-кмет на община Цар Калоян съм бил дългогодишен член на съвета. Тогава са ме търсили много хора с подобни проблеми, а аз съм ги насочвал към институциите и организациите, от които може да получат помощ“, заяви Найден Късов.

Директорът на дирекция в Областна администрация Светлин Симеонов обяви, че Областният съвет за противодействие на домашното насилие в област Разград е бил удостоен от Институт за публична администрация с второ място в категория „Добри практики със социална насоченост“ за 2020 г.

Много съм развълнувана колко много енергия има в тази стая, която протича като ток; има план, ангажираност, лична позиция да бъдем полезни на себе си и обществото – това е ключа на щастието.“ Проф. д-р Нели Бояджиева

Психологът Мила Златева сподели своя опит при консултиране на пострадали и извършители на домашно насилие. Представи ролята на стереотипите и предразсъдъците в работата на експертите и уточни разликата между тях. Мила Златева завърши с думите „Нека не забравяме, че клиентите отварят завесата на личния си свят и там изведнъж нахлуват юристи, психолози, социални работници и то в момент, в който тези хора са най-уязвими. Необходимо е да се отнасяме с уважение и респект към личния им живот и с фокус, че те са ни допуснали в него в най-тежкия им емоционален момент, защото не могат да се  справят сами и имат нужда от нас.“

Фокус в обучението е осигуряване на мултисекторна подкрепа за пострадалите (вкл. деца) и извършителите на домашно насилие. Специално внимание беше фокусирано на потребностите на хората в малките и отдалечени населени места. Обсъдиха се възможни теми, които да се включат в Програми за превенция на домашното насилие в малките населени места. По време на тренинга се дискутираха и изведоха работещи модели, изводи и препоръки за подобряване на координацията и комуникацията между ангажираните институции в област Разград. Сътрудничеството и взаимодействието между компетентните органи е ключов момент за ефективна работа по прилагане на ЗЗДН.

Участниците оцениха обучението, като много позитивно, интересно и провокиращо. Интерес към казусите и висока оценка за подкрепа на хората в нужда от екипа на Консултативния център по проблемите на домашното насилие потвърдиха положителните впечатления. Семантичната обагреност на предразсъдъци и стереотипи беше приятно изживяване за представителите на институциите. Споделено знание и възможностите за работещи заедно професионалисти да се видят в друга среда и да създадат човешки контакти е друг принос на обучителната среща.

Институциите в област Разград са ангажирани с темата за домашното насилие повече от 15 години (от 2005г.). За последните 10 години са проведени 11 обучения, 15 работни срещи, 13 брифинга, 5 фокус-групи, 5 работни посещения с цел обмяна на опит, 2 кръгли маси, 1 национална конференция. В резултат на активния диалог между институциите се повишават знанията и уменията на специалистите в процеса на прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Съществува и засилена динамика в ресурсното осигуряване и специално в човешките ресурси.