Център за съзидателно правосъдие

Областният управител ще засили сътрудничеството между отговорните институции в областта за превенция на домашното насилие и насилието над жени

Темата за домашното насилие и насилието над жени обсъдиха днес областният управител на област Разград Владимир Димитров и представителите на неправителствената организация „Център за съзидателно правосъдие“ д-р Георги Милков и адвокат Димо Борисов.
В работната среща взе участие и главният секретар на Областна администрация Разград Михаил Тодоров.
Срещата се случва в контекста на силната обществена реакция след случая с пострадалото момиче от Стара Загора.
Обсъдени бяха обнародваните днес в Държавен вестник промени в Закона за защита от домашното насилие и инициираните също днес нови законодателни инициативи в подкрепа на жертвите на насилие.
Участниците в разговорите се обединиха около мнението, че е необходимо активизиране на сътрудничеството между отговорните институции в област Разград за превенция и недопускане на подобни случаи на насилие.
Взето бе решение в петък – 4 август 2023 г., да се проведе разширено заседание на Областния оперативен екип към Областния съвет за превенция на домашното насилие, на което представените в съвета институции като съд, прокуратура, полиция, социални, образователни и здравни служби, заедно да се планират мерки за ограничаване и решаване на този обществен проблем.
Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград е създаден през 2016 г. Той често е даван за пример като добра практика. В него Областната администрация си партнира с „Център за съзидателно правосъдие“ и с всички институции, които имат отношение към проблема с домашното насилие.