Център за съзидателно правосъдие

Милков представи на областния управител доклада за обществените поръчки