Център за съзидателно правосъдие

Корупционни практики в обществените поръчки установи Граждански наблюдател в Разград

Всяка пета (10) процедура е прекратена от общо 48 поради липса на кандидати, се установява при гражданско наблюдение на проведените обществени поръчки от трите най-големи общини в област Разград (Исперих, Кубрат, Разград). При 16 процедури е имало само един кандидат. На практика само в 22% от всички обявени процедури (1 на всеки 5) има реално състезание между участници. В останалите 4/5 от процедурите или няма кандидат, участва или е допускан до класиране само един кандидат.

Бенефициенти на 100% от сумата на скъпия заем от 7000000 лв., който тегли община Разград през 2015г., са две свързани помежду си дружества.[1] Сумата е поделена, като Пътно строителство“ АД е получило 4300000 лева, а „Строймонтаж“ ЕАД – съответно 2700000 лева. От цялата сума за асфалтиране на улици и пространства в град Разград са изразходвани около 4960000 лева, а за селата сумата е повече от два пъти и половина по-малка – 2039000 лева, се установява при анализ на данните, предоставени по Закона за достъп до обществена информация.

Сключен е неизгоден договор, който струва на жителите на Община Завет с 56429.39 лева повече. Заради един знак минус („–“), изписан вповече, комисията по избора в процедура с възложител кмета на Община Завет, отстранява кандидати и не ги допуска до класиране. Община Кубрат закупува нов лек автомобил от спечелил процедура участник на цена с около 7000 лева повече от продажната цена на същата марка и модел автомобил, публикувана на страницата на вносителя на автомобила.

Проектът за консервация и реставрация на един от най-значимите паметници на културата на територията на област Разград – Ибрахим паша джамия, е поверен в ръцете на изпълнител без никакъв опит в специфична област на реставрация на културни ценности. Всички останали кандидати са отстранени от участие в процедурата. Възложител е Областна администрация – Разград, като стойността на договора е за над 2000000 лева.

Ремонтът на средношколското общежитие в град Разград е извършен при странни обстоятелства, които дават основание за съмнение за корупция (987995.91 лева). Прави впечатление, че печели кандидат, предложил ценова оферта с около 11000 лева по-висока от офертата на класирания на второ място. Методиката на оценяване създава усещане за предварително подготвена да даде предимство на любим кандидат. В техническата документация на възложителя не е посочено конкретно на каква част от блок А (помещения, площ) ще се прави неотложен ремонт. Направена е промяна на договора със завишаване на общата стойност с около 154000 лева със странни и нелогични мотиви.

Докладът представя междинни резултати от гражданско наблюдение на осъществените обществени поръчки със значим обществен интерес в Област Разград. Процедурите са проведени от публични възложители, реализирани в периода от 01.07.2020г. до 15.05.2021г.

Междинен доклад от гражданско наблюдение на проведени обществени поръчки в област Разград е създаден по проект „Граждански наблюдател в Разград”, инициатива на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“. Проектът се реализира от месец декември 2020 г. до месец юни 2022 г. в област Разград.

Подкрепата за Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение “Център за съзидателно правосъдие“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

[1] Вж. Нов Батко – пътен милионер, но този е мъж на жена си! – 24chasa.bg, посетена на 20.05.2021г.

Бившият шеф на пътното в Разград присвоявал пари по схемата на Батко – България – Дневник (dnevnik.bg), посетена на 20.05.2021г.