Център за съзидателно правосъдие

Психологът Мила Златева…

Бихте ли споделили три личностни, професионални качества и предимства, които Ви описват най-точно, според Вас?
Фантазия, ентусиазъм, любопитство, интуитивен интроверт.
Бихте ли дефинирали Вашата роля в Центъра за съзидателно правосъдие?
Често ролята ми е …свързващата роля между клиента и останалите от екипа.
Кое е най-голямото професионално предизвикателство, с което сте се сблъскали и как го разрешихте?
Най-трудно е, когато родители търсят подкрепа, защото са жертви на насилие от страна на своите деца- търсят помощ, но и чувстват вина, че ще създадат неприятности на децата си, търсейки помощ. Винаги е тежко и в случаите, когато деца стават жертви на насилие. Как разрешаваме тези случаи? С постоянство, разбиране, екипно обсъждане на случая, обмяна на експертни гледни точки.
Бихте ли посочили примери за успешно посредничество между гражданите и институциите?
Често връзката между обикновения човек и институциите се къса, преди да е осъществена. Много често човек е скептичен и не вярва, че има кой да му помогне. Когато искаш да му помогнеш, мисли какви скрити причини може да имаш, за да го правиш.
Споделете Вашите лични цели в професионалната сфера и Центъра за съзидателно правосъдие?
Моята цел е да продължа да преоткривам нови нюанси в познатите ми психологични цветове до момента, в който престана да изпитвам удоволствие, че е понеделник. След този повратен момент мисля да обиколя със съпруга си Африка и Азия на мотор:)

Марина Красимирова