Център за съзидателно правосъдие

Може ли фактура да застраши националната сигурност?

Оправданията на властта понякога звучат комично

Интервю на Стела Ковачева, координатор на ПДИ в Разград, с Георги Милков – изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие

В продължение на две години Центърът за съзидателно правосъдие в Разград работи по проект „Граждански наблюдател“, чиято цел е да проследи процесите  на провеждането на обществени поръчки в областта от юли 2020 до юни 2022 година.

Господин Милков, какви бяха инструментите, с които  Вашият екип  осъществи  мониторинга по разходването на  публичните пари?

Работихме по експериментална методика, разработена от три неправителствени организации в Разград – нашият център, сдружение „Младежки форум 2001-Разград“ и Центърът за подкрепа  на жени в село Стражец.

Първата стъпка беше да проучим  документите, с които  публични структури  търсят кандидати да изпълнят техните поръчки и да установим  съответстват ли те на нормативната уредба.  После анализирахме средата в 7-те общини  на област Разград, като прегледахме публично достъпните регистри, обявите в средствата за масово осведомяване, таблата за съобщения в административните сгради, за да сме наясно доколко добросъвестно  са информирани заинтересованите фирми за предстоящия старт на процедурите  за избор на изпълнители.

Много важна част от  нашата методология беше и използването на ЗДОИ. Въпросите, зададени от нас на задължените  институции, ни помогнаха да открием следи от злоупотреби, да идентифицираме белези, които  подсказват за  корупционни практики, както и да изготвим списък от препоръки, които могат да ограничат неефективното източване на публични ресурси в частен интерес чрез възлагането на обществени поръчки.

Пълният текс на интервюто може да намерите тук и на страницата на Програма достъп до информация