Център за съзидателно правосъдие

Брифинг в Областна администрация Разград, 13.02.2020г