Център за съзидателно правосъдие

Висока оценка за проект „Граждански наблюдател в Разград“

Повишената обществена информираност и обществена нетърпимост към корупцията в българското общество, са в основата на високото доверие към държавата и институциите, сподели в поздравителен адрес Иван Демерджиев, Заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и Министър на вътрешните работи. Писмото е по повод обществения форум „Любимците на местната власт.“, състоял се в гр. Разград  на 20.10.2022г.

Прозрачността и отчетността са от изключително значение за свободното информиране на гражданите и ограничаване на възможността за корупционни практики.“, отбелязва министър Иван Демерджиев.

В писмото се изразява увереност, че трайно установеното партньорство на Центъра за съзидателно правосъдие с институциите ще продължи да допринася за повишаване на доверието и издигане авторитета на държавността.