Център за съзидателно правосъдие

“Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”

Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” увеличава информираността на обществото по отношение на начините за действие при случай на домашно насилие. Инициативата надгражда усилията на Център за съзидателно правосъдие за превенция на домашното насилие през последните 15 години в Лудогорието. Осигурява се безплатна социална, психологична и правна помощ на жертви и извършители на домашно насилие, което е много важен фактор за обедняващото население в област София и останалите 27 области в страната.

Проектът е насочил приоритетно усилия за:

  1. Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви и предоставяне на качествени услуги за жертвите;
  2. Услуги за работа с извършители на домашно насилие;
  3. Превенция и защита от домашното насилие, чрез информация по темата и популяризиране на успехи и добри практики в работата на институциите.

 

Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” се осъществява с подкрепата на Министерство на правосъдието.  

08.06.2020