Център за съзидателно правосъдие

Съдът отново отвори врати за гражданите след сигнал на ЦСП

Гражданите могат да наблюдават съдебните процеси отново след 12-месечна незаконна забрана.

Възстановена е публичността на съдебните процеси и възможността граждани да присъстват в съдебните зали. Справедливостта възтържествува след решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, с което бяха отменени част от специалните правила за работа на съдилищата в условията на пандемия (COVID-19), въведени през март 2020г. Решението на ВСС е в резултат на сигнално писмо на Центъра за съзидателно правосъдие гр. Разград, с което се иска отмяна на незаконните решения. Новината с решението на Съдебния съвет лично съобщи Лозан Панов, Председател на Върховен касационен съд, който се свърза по телефона с Изпълнителния директор на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков.

Отпада ограничението в съдебните зали да се допускат само страните по делата, както и правилото те да изчакват началото на заседанието отвън. Няма ограничение да бъдат допускани повече от 1-2 дyши в канцеларии и aдвoĸaтски стаи. Всички пейки, които бяха прибрани от коридорите на съдилищата заради по-трудна дезинфекция, трябва да бъдат върнати за ползване в коридорите и общите помещения на съдебните палати. В сила остава задължителното спазване на дистанция според указанията на здравните органи, носенето на предпазни маски и спазването на всички останали противоепидемични мерки.