Център за съзидателно правосъдие

Професионалисти се запознаха с най-голямата инвестиция в социалния сектор в община Разград

Инвестицията на гражданска организация в социалния сектор е повече от 1% от бюджета на община Разград (500 000лв.) за 2019г.

За да представи новата социална придобивка,  Центърът за съзидателно правосъдие организира поредица от работни посещения на професионалисти от различни институции, които участват в процеса на превенция на домашното насилие в Лудогорието. През летните месеци на 2020г. обновената сграда беше посетена от група професионалисти от социалния сектор и местната власт в град Разград. Директорите на регионалната и местна дирекции „Социално подпомагане“ в гр. Разград и гр. Кубрат, Татяна Костова, Радостина Неделчева и Росица Калинова, заедно с ръководители на социални услуги и граждански активисти, на място се запознаха с реновираните помещения и идеи за развитие. В друга визита се включиха Началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков, директорът на дирекция в Областна администрация Светлин Симеонов, директор на дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Кубрат Росица Калинова, полицейски служители и експерти.

В началото на 2020г. обновената сграда беше посетена от заместник-областният управител Евгени Драганов и Секретарят на Областния съвет за превенция на домашното насилие, които се запознаха на място с резултатите от проекта. В рамките на друга визита, посетиха сградата началникът на отдел за закрила на детето в дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Разград, юрисконсултът, директор на социална услуга и представител на активна гражданска организация. Кметът на селото Нуридин Мехмед сподели своето задоволство, че общинската сграда е единствена извън областния център Разград, която е ремонтирана за последните 10 години. Той специално акцентира на соларната батерия за топла вода и на локалната пречиствателна станция, които са уникални за селото. Създадени са много добри условия за предоставяне на медицински прегледи и консултации на хората от селото, в напълно ремонтираните кабинети на общопрактикуващия лекар.

Извършен е ремонт и реконструкция на общинска масивна сграда за социални и здравни цели, с 3 етажа (104кв.м. РП всеки), в резултат на сключен договор за финансиране на ремонт на сграда за кризисен център в община Разград. Финансиране на инициативата е от фонда на Офиса за военно сътрудничество, Програма за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC (254 000 долара). Одобрен е проект на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ с партньор СНЦ „Център за подкрепа на жени в село Стражец“, които предоставят социални услуги по закона за защита от домашното насилие.

Запознаване на професионалисти с обновената сграда за кризисен център е част от проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”, който сдружение „Център за съзидателно правосъдие” осъществява с подкрепата на Министерство на правосъдието.