Център за съзидателно правосъдие

Практическо приложение на Закона за защита срещу домашното насилие

ПРОЕКТ ”СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКО БЮРО ПО ПРОБЛЕМИТЕ ЗА НАСИЛИЕТО СРЕД ЖЕНИТЕ”
случаят Албена Соколова
Практическо приложение на Закона за защита срещу домашното насилие