Център за съзидателно правосъдие

Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по актуални въпроси

Заседание на оперативния екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград се проведе миналата седмица.

Участие в срещата взеха двамата заместник-председатели на Съвета – зам.областният управител Евгени Драганов и изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ д-р Георги Милков, зам.-кметът на Разград Милена Орешкова, окръжният прокурор Тихомир Тодоров и колегата му Веселин Якимов, директорът на ОД на МВР ст. комисар Ивайло Йовчев, шефовете на РД „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“ Татяна Костова и Глория Костова, началникът на РУО Ангел Петков, Синан Тахсинов от ОД на МВР и директорът на „Административно- правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областната управа Светлин Симеонов.

Целта на заседанието бе да се обсъдят актуални въпроси по дейността на Съвета и да се подготви годишното заседание през април.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че е нужна повече работа по превенция на домашното насилие и по възпитаването на децата и младите хора, така че да го разпознават и да проявяват нетърпимост към него.

Ст. комисар Йовчев представи работата на полицията в тази посока и оцени като особено ползотворно над 15-годишното сътрудничество на дирекцията с Центъра за съзидателно правосъдие. Той посочи, че разкриването на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик би улеснил работата на МВР при нужда от защита на семеен тормоз.

Милена Орешкова изрази мнение, че такъв център трябва да има и община Разград вече работи в тази насока. Идният месец щяла да бъде внесена докладна записка, като Общината имала идея да разгледа социалните услуги и да реши дали центърът ще е нова услуга или ще се трансформира друга съществуваща такава.

Според Татяна Костова, за да стане Кризисния център социална услуга със статут на държавно делегирана дейност, трябва да бъде изготвен обстоен анализ, с който да бъде аргументирана необходимостта от разкриването му.

Д-р Милков съобщи, че със средства от фонда на Офиса за военно сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България е извършен основен ремонт на сграда в община Разград, с който тя вече е пригодена за създаване на Кризисен център. Стойността на ремонта е в размер на 254 000 долара, за да заработи нормално услугата обаче в момента се търсят средства за оборудване.

На заседанието като основни приоритети за работа на Съвета през 2020 г. бяха изведени разкриването на Кризисния център и превенция на агресията в училище.

Публикация от: https://ekip7.bg/2020/02/11/oblastniyat-savet-za-preventsiya-na-domashnoto-nasilie-zasedava-po-aktualni-vaprosi/