Център за съзидателно правосъдие

Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград получи признание от Института за публична администрация

Георги Милков, Изпълнителен директор на Центъра за съзидателно правосъдие участва в събитие, организирано от Института за публична администрация, в рамките на „Конкурс за добри практики 2020г.“ Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград беше отличен с Грамота, 2 място, в категория „Социална отговорност“ по време на състоялата се церемония на 26.02.2021г. в град София. Георги Милков, заместник-председател на Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград прие отличието с думите

„Домашното насилие е сериозен световен проблем, който през последната една година показа, че са необходими по-голямо внимание и усилия да защитим пострадалите и да обърнем поглед и към насилниците.

Необходимо е да се подобри координацията между институциите, да се осигурят достатъчно защитени места за жертвите и достъп до безплатна правна помощ. Предизвикателство е липсата в България на надеждна информация за размера на социалния феномен, броя на пострадалите и броя на извършителите. Необходим е експертен анализ защо за 5 години са подадени 150000 сигнала за домашно насилие на телефон 112 и са влезли в сила едва 6500 заповеди за съдебна защита.

Церемонията днес има символичен знак за нас. От името на областния управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен приемам отличието с благодарност за оценката на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград, който стана на 5 години на 09.02.2021г.

 Пожелавам успех на всички участници и организатори!“