Център за съзидателно правосъдие

Насилието у дома е тежък проблем, който трябва да бъде решен

През 1993 година жестоко престъпление разтърсва жителите на малък град в окръг Хенепин, щата Минесота. Църковните камбани биели тревожно. Във въздуха се носела тревога. Млада жена е убита от бившия си съпруг само дни, след като той е излежал в затвора присъда за предишен побой над нея. Случаят отключва тежки въпроси за местната общност

  • Колко разпространено е домашното насилие в окръга?
  • Какво прави полицията, за да защити жертвите?
  • Защо присъдата не прекратява насилието?
  • Защо затворът не поправя престъпниците?

Група жени-активистки търсят своите отговори и намират начин да  постигнат промяна. Те започват независимо наблюдение над съда. Доброволци с червени папки влизат да наблюдават всяко съдебно дело, свързано с насилие или сексуални престъпления над жени и деца в окръга. Жените регистрират факти, описващи поведението на жертвата и на извършителя, поведението на съдията, развитието на делото. Наблюдателите нямат право да говорят по време на съдебния процес.

Присъствието на жените обаче излъчва просто и ясно послание: „Насилието у дома е тежък проблем, който трябва да бъде решен. Ние няма да допуснем да се стигне до убийство отново.“

В резултата на гражданското наблюдение в съда доброволците правят над 30 предложения за подобряване на работата на органите на правосъдието.

Тридесет години по-късно голяма част от тези предложения представляват ежедневна практика за полицията, прокуратурата, съда и затворите, а Минесота е един от щатите с най-ефективна политика за борба с домашното насилие в САЩ.

Приети са специални законови норми за защита и подкрепа на жертвите в резултат на предложението на доброволците: пострадалите могат да поискат от съда издаването на ограничителна заповед и принудителното извеждане на насилника от общото жилище; социалните служби и благотворителни организации предлагат голямо разнообразие от социални програми за подкрепа на жертвите и терапия на насилниците.

Без наблюдението на съдебните процеси, извършвано от гражданските наблюдатели, едва ли би била възможна промяната и защитата за жертвите на домашно насилие.

 

    

Проект „Чуй ме!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието