Център за съзидателно правосъдие

Кампания „Да заключим домашното насилие!” започва Центърът за съзидателно правосъдие в град Разград

5000 информационни единици помагат на пострадали да получат интегрирана подкрепа

Кампанията стартира като част от инициативите за отбелязване на Международния ден за премахване на насилието срещу жените, който е част от съпътстващите 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Нейната цел е да се повиши информираността на общността относно това какви са видовете домашно насилие, какви са начините и методите за успешно справяне с проблема, както и възможностите за оказване на интегрирана подкрепа, обясни д-р Георги Милков – изпълнителен директор на Центъра за съзидателно правосъдие в град Разград. Организацията, управлява иновативната социална услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“ (2008г.).

В рамките на кампанията „Да заключим домашното насилие!” Центърът изготви 1000 нови информационни плаката, оформени с атрактивен дизайн в таблоиден формат. Под слогана „Тя не може да говори, но ние няма да мълчим“, постерите съдържат контакти на институциите, телефони, номер на горещата телефонна линия на Центъра и координати на организациите, към които пострадалите от домашно насилие могат да се обърнат и да потърсят помощ; информация относно адресатите, на които Консултативният център оказва интегрирана подкрепа, както и нужните документи, с които би било препоръчително да се снабдят пострадалите от домашно насилие, за да могат организациите и институциите, към които се обръщат за помощ, да им окажат най-добрата и адекватна подкрепа.

Консултативният център по проблемите на домашното насилие отпечата 2000 дипляни с конкретна информация за видовете безплатна помощ, които екипът от експерти, сътрудници и доброволци на организацията (социални консултанти, юристи и психолози), оказват на пострадалите. Подготвени са и 2000 тематични календарчета за 2020 година с координати на Центъра за съзидателно правосъдие, управляваната от него иновативна социална услуга Консултативен център по проблемите на домашното насилие, както и номера на горещата телефонна линия, на която денонощно Центърът приема и насочва по компетентност сигнали от и за пострадали от домашно насилие.

Информационните материали от кампанията „Да заключим домашното насилие!” се разпространяват в институциите, до които ежедневно жертвите на домашно насилие имат или могат да имат достъп – съд, полиция, прокуратура, социални служби, училища и детски градини, кметства, читалища, библиотеки.

Специално внимание информационната кампания ще обърне на най-уязвимата и чувствителна към проблемите на домашното насилие част от обществото -подрастващите, които са жертва на домашно насилие и в случаи на пряко посегателство – физическо, психическо, емоционално, и тогава, когато са свидетели.

Експерти и доброволци на Центъра ще проведат през следващите месеци поредица от информационни срещи с ученици в различни училища, по време на които темата ще бъде предмет на разговори, дискусии, интерактивни уроци и решаване на тематични учебни казуси.

 

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-155/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието