Център за съзидателно правосъдие

Има ли цена градския КИЧ в Разград?

Каква е цената на коледната украса на Разград?

За сумата от 35880лв., през лятото на 2021г. Кметът Денчо Бояджиев сключва договор с фирма „Г и Д електро груп“ ООД гр. Варна. Фирмата доставя (продава) на Община Разград коледна украса в 4 позиции. Договорената сума е на ръба на допустимите прагове по Закона за обществените поръчки. До 36000лв. с ДДС могат да се правят т.н.нар. директни възлагания. Случаят е точно такъв… До 16.12.2022г. „Г и Д електро груп“ ООД получава 95% от цялата сума по договора или 34086лв. Прилича на наем на лампички… Доста добър наем за кабели и светещи крушки.

В момента Община Разград не е собственик на лампичките, понеже още светят и не са демонтирани…

Токът в момента е скъп доста и лампичките светят денонощно…

Гражданите на Разград плащаме сметките… Денчо Бояджиев кметува.

Дали този договор е изгоден за гражданите на Разград?

Публикуваме документи, които получихме по Закона за достъп до обществена информация.

Следва продължение…