Център за съзидателно правосъдие

„Граждански наблюдател“ ще следи обществените поръчки в Лудогорието

Група от десет активни граждани от седемте общини и три неправителствени организации ще следят обществените поръчки в Лудогорието в продължение на година и половина. Целта е да се повишат отчетността в разходваните публични средства и прозрачността на институциите чрез огласяване на корупционни практики и злоупотреби.

Инициативата ще се случи в рамките на проект „Граждански наблюдател в Разград“, финансиран с близо 75 000 лева от Фондация „Америка за България“. Разработката е на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“.

Подробности за нея бяха обявени в петък от изпълнителния директор на организацията Георги Милков и адвоката в екипа му Димо Борисов. Домакин на срещата бе Областната администрация, а нея присъстваха представители на съда, прокуратурата, полицията, РЗОК, ТД на НАП – офис Разград и медии.

Три ще са акцентите на проекта – изготвяне на анализ на обществените поръчки, сформиране на групата от граждани и три НПО, която да наблюдава процедурите и да идентифицира корупционни практики и злоупотреби след като премине обучение, и създаване на регистър на откритите обществените поръчки. Събраната информация ще бъде систематизирана, а в резултат на дейността ще се изготвят сигнали за забелязани нередности до Прокуратурата, Сметната палата, финансовите контролни органи, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и общинските съвети.

При презентирането екипът на проекта съобщи, че вече е направена предварителната проверка на проведените в Разградска област поръчки от последните 5-6 години. Обект на наблюдение били всички институции, които работят по специалния закон – от най-големите възложители, каквито са общините и болниците, до тези с по-малко на брой поръчки и на доста по-ниски стойности. Още на предварителния етап били отчетени негативни тенденции.

„Само след запознаването с няколко поръчки вече можехме докато видим условията и списъка с кандидати да прогнозираме съвсем точно кой ще спечели. Познавахме в 19 от 20 случая“, обяви адвокат Борисов. Заключението, до което стигнали е, че има висока предвидимост на поръчките с висока стойност, по тях се явявали по няколко кандидата, но до крайния етап обикновено достигал един „любимец“. Останалите – нефаворити, бивали отстранявани още в начална фаза, често със смехотворни мотиви. Така дори и да са дали по-ниска ценова оферта, никой не я виждал. Забелязвало се още, че дадена фирма винаги отговаря на условията в определена община, а в съседна или в друг регион се отстранява от участие.

Подобни проблеми с поръчките на по-ниски стойности – до 50 000 лева, нямало.

Според екипа на проекта недостатък на закона е точкова система за оценяване. Изключително подробните технически спецификации в изискванията, заложени от възложителите пък били сигнал, че поръчката е направена за определен кандидат.

Доста били случаите, в които има само един участник в процедурата, заради това, че останалите „нелюбимци“ са демотивирани да кандидатстват.

Надяваме се, че засилената публичност ще спомогне да се породи конкуренция и ще накара възложителите да се съобразяват повече със закона, за да има равен старт и шанс за участниците, обясни Георги Милков.

Мила КЮЛЮМОВА, в-к Екип 7