Център за съзидателно правосъдие

„Какви са първичните сигнали на домашното насилие – как да го спрем, преди да е започнало?“