Център за съзидателно правосъдие

Един необичаен час, посветен на насилието и агресията

Тормозът, агресията и насилието бяха тема на необичаен час в 5Б и 11А клас в 144 Средно училище „Народни будители“ в град София. Целта на уроците беше запознаване с насилието между връстници, като социален феномен. Темата беше представена от психолога проф. д-р Нели Бояджиева, СУ „Св. Климент Охридски“ и д-р Георги Милков, ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград.

Интересно е да се наблюдава и изследва процесът на запознаване и реагиране към проблемите на домашното насилие на юноши и младежи в ученическа възраст. Чрез методите на мозъчна атака юношите в 5 клас изведоха основните характеристики на жертва и извършител, записани на бялата дъска. Характеристиката на жертвата включва: физически увреждания (синини/рани, кръв, счупвания), емоционални състояния (безпомощна, зле, депресиран, тъжна), полова определеност (жена, дете, мъж), възраст (около 30 г.). Насилникът има 4 основни характеристики, свързани с: пристрастеност и отклонения в поведението (Алкохолик, наркоман, педофил), агресивно поведение (побойник, лош човек, диктатор), психични проблеми и особености в характера (луд човек, психично болен, отчаян, злобар) и полова определеност (по-скоро мъж, може и жена).

На двата полюса могат да бъдат определени мненията за типичния пострадал от насилие в дома. Според младежите в 11А клас профилът на жертвата на домашно насилие се характеризира със: случаен, първия срещнат, мъжки пол, жена, емоционален, спонтанен, изстрадал, груб, различен, виновен, насинен, депресия, срам, унижен, вулгарен, обиден, провокатор, разплакан, невинна, тъжен/натъжен, гневен. Насилникът притежава следните отличителни черти: ниска самооценка, избухлив, побойник, спонтанен, агресор, първичен, мъж/жена, вулгарен, по-силен, невъзпитан, унижен, груб, горделив, комплексар, провокиран, тъжен, провокатор, безсилен, гневен, опиянен (опиати+алкохол), срам, емоционален.

В проведената дискусия учениците изказаха интересни мнения на въпроса „Защо възниква насилието?“ и какви са неговите проявления. Последиците от тормоза в семейството са тежки и сериозни за потърпевшите. Според по-малките ученици домашното насилие предизвиква болка/щета, страдание, синини, депресия, кошмари/лоши сънища, белези (по тялото), рана, счупвания, сътресения. Младежите от 11 клас дават следните характеристики на насилие: удар, чук, юмрук, шамар, бой, обида, болка, Андрей, агресия, вулгарност.

Д-р Георги Милков запозна участниците кои институции в България имат мандат да противодействат на насилието, тормоза, агресията. С използване на ефектен пример с балони, д-р Милков въведе темата за домашното насилие и най-срещаните форми на насилие в семейството. Информира юношите за специалния закон за защита от домашното насилие в България и особената защита към деца-жертви и деца-свидетели на насилие в семейството.

Проф. Нели Бояджиева сподели примери за програми и подходи за помощ и подкрепа на пострадалите и извършителите на домашно насилие. Тя илюстрира темата със специален брой на „Вестник без име“, издаден с изцяло авторски материали на ученици от област Разград, в рамките на проект на Център за съзидателно правосъдие (2018г.). Сборник с истински истории „Едно сърце – две лица“ е събрал 20 терапевтични разказа по истински случаи от практиката на специалистите в Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград. Проф. Нели Бояджиева представи последното издание от работата на екипа за противодействие на семейното насилие в Разград, който тя познава добре и предоставя супервизия и обучение от 10 години.

Възможностите за активна комуникация чрез гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие (2008г.) и дейността на Консултативния център по проблемите на домашното насилие (2010г.), бяха представени от д-р Георги Милков. Гостите оставиха подарък за всеки един класа „Сборник с истински истории Едно сърце – две лица“, плакат и стикер, като всеки участник получи календарче, дипляна, записник, еко химикал.

Въвеждане на темата за насилието и агресията предизвика засилен интерес в 144 Средно училище „Народни будители“. Класни ръководители, помагащи специалисти и класове са заявили желание също за запознаване с темата.

За информация: тел.0898552688, Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие, Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград

 

 

Проект „Чуй ме!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието