Център за съзидателно правосъдие

Домашното насилие и обществените поръчки са на фокус

Центърът за съзидателно правосъдие в Разград фокусира актуални теми на обществения живот.  Защитата от насилие в семейството е акцент в дейността на сдружението във връзка с проектна инициатива за наблюдение на съдебни дела с елементи на домашно насилие (2004г.). Успехите и предизвикателствата при превенция на домашното насилие са повод дипломатите Марина Грейсън, Секретар по политико-икономическите въпроси в Посолството на САЩ и Радостина Михалкова да посетят Разград. Гостите проявиха интерес към дейността на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград, който предоставя подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие. Месец август 2021г. е уникален, заради подадените множество сигнали за тормоз в семейството и издадените 7 заповеди за защита, сподели Георги Милков, изпълнителен директор и Ръководител на Консултативния център.

Адвокат Ивелина Игнатова акцентира върху необходимостта от засилване на консултативната подкрепа за жертвите на домашно насилие, за да могат да се справят успешно с различните предизвикателства в ежедневието. Адвокат Игнатова сподели опит при организиране на мобилни приемни и посещаване на малките населени места, за да се компенсира недостатъчната транспортна свързаност в област Разград. Тя представи местно партньорство между съда, прокуратурата, полицията и социалните служби при превенция на домашното насилие. В област Разград е изграден Местен механизъм за защита от домашното насилие (2011г.) и в резултат е създаден Областен съвет за превенция на домашното насилие (2016г.), които функционират успешно през последните 10 години.

Създаването на кризисен център за пострадали от домашно насилие в община Разград беше друга важна тема в разговорите. Посолството на САЩ в България е направило дарение 254000 долара за ремонтиране на триетажна сграда за създаване на убежище за жертви на насилие в семейството. Георги Милков сподели ситуацията в момента със затруднена комуникация с местната власт, която не осигурява условия за нормално функциониране на сградата и липса на електричество за няколко месеца през 2021г.

Марина Грейсън прояви специален интерес към проект „Граждански наблюдател в Разград“, който провежда независим мониторинг на обществените поръчки в Лудогорието. В резултат на наблюдението основният извод е за липса на прозрачност и ефективен контрол при отпускане на средства в рамките на процедури по Закона за обществените поръчки в общините на област Разград. Наблюдава се концентрация на корупционни практики при възлагане на договори за ремонти дейности на пътища, общински сгради, детски градини, социални центрове, чрез прилагане на придобилия популярност способ „инженеринг“. Критична тема е закупуването на употребявани автомобили на цената на нови, при ограничаващи условия в интерес само на един кандидат, който обикновено подписва договор за продажба. Съществуването на „кметски любимци“ за изпълнение на договори за милиони левове за обществени поръчки, е друга констатация от гражданския мониторинг. Липсва конкурентна среда, която да стимулира местното развитие чрез постигане на най-ниска цена за високо качество на предлаганите услуги и строително-ремонтни работи. Центърът за съзидателно правосъдие е сигнализирал компетентните органи за констатираните нередности и оказва необходимото съдействие при установяване на фактите и обстоятелствата.

Продължаваме уверено напред с оптимизъм…

 

 

 

Проект „Чуй ме!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието