Център за съзидателно правосъдие

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПРЕЗ 2011Г.

Докладът е продължение на издадения през 2009г. „Доклад за дейността на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашно насилие”.
Настоящият доклад представя актуална информация за услугите, предоставяни по Закона за защита от домашно насилие в област Разград.