Център за съзидателно правосъдие

Новини

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация

През декември миналата година гражданската организация Център за съзидателно правосъдие в Разград изпратила заявление по ЗДОИ до кмета на община Самуил инж. Джевдет Азис. Активистите от неправителствения сектор искали от местната власт да им предостави данните за изразходването на средствата по проекти, финансирани с публични средства от ЕС, държавата или други донори. В заявлението изрично …

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация Read More »

Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г.

Заместник-председателите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) Евгени Драганов – Заместник областен управител на област Разград и д-р Георги Милков – изпълнителен директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” – град Разград и секретаря на Съвета Светлин Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и държавна собственост” в …

Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г. Read More »

Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик

Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик е готов, остава да се намерят средства за дооборудването му, за да започне да функционира. Сградата, която се намира на територията на община Разград, вече е ремонтирана и пригодена за разкриване на Центъра. Д-р Георги Милков – изпълнителен директор на „Център за съзидателно правосъдие“ и заместник-председател …

Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик Read More »

„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград

Разширяваме обсега на нашата програма за подкрепа на горещ телефон, като включваме консултации и съвети при кризисна ситуация. Обадете се на телефон: 0898 552 688. Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния Пандемията с COVID-19 засяга силно личните отношения, семейната динамика, възможностите за движения. Социалната дистанция рефлектира пряко в семейството и приятелите. Нарастват напрежението …

„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград Read More »

Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград

Осъществена е най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград през 2019г. Сключен е договор за финансиране ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост (N33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project). Инвестицията на две граждански организации в социалния сектор е повече от 1% от бюджета на община Разград (500 000лв.). Финансирането на инициативата …

Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград Read More »

Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по актуални въпроси

Заседание на оперативния екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград се проведе миналата седмица. Участие в срещата взеха двамата заместник-председатели на Съвета – зам.областният управител Евгени Драганов и изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ д-р Георги Милков, зам.-кметът на Разград Милена Орешкова, окръжният прокурор Тихомир Тодоров и колегата му …

Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по актуални въпроси Read More »

Консултативен център по проблемите на домашното насилие да получи престижна награда за социална работа

Инициативен комитет на граждани от гр. Разград внесе писмено предложение до Кмета на Община Разград и Председателя на Общински съвет Разград (вх.№ 85/07.02.2020 г.) за удостояване с колективна награда за социална работа „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в Община Разград” социална услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“, администрирана от …

Консултативен център по проблемите на домашното насилие да получи престижна награда за социална работа Read More »

Домашното насилие е във фокуса на дискусии

Професионалисти в сферата на социалните услуги от Столична голяма община са въвлечени в дискусии и работни срещи по темата за домашното насилие. Целта на работните срещи е да се проведе професионална дискусия в работна среда за различни аспекти на социалния феномен „домашно насилие“, като се споделят впечатления от личен опит и се обмени информация за …

Домашното насилие е във фокуса на дискусии Read More »

Кампания „Да заключим домашното насилие!” започва Центърът за съзидателно правосъдие в град Разград

5000 информационни единици помагат на пострадали да получат интегрирана подкрепа Кампанията стартира като част от инициативите за отбелязване на Международния ден за премахване на насилието срещу жените, който е част от съпътстващите 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Нейната цел е да се повиши информираността на общността относно това какви са видовете …

Кампания „Да заключим домашното насилие!” започва Центърът за съзидателно правосъдие в град Разград Read More »

Професионалисти оказват безплатна подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие в София

Безплатна социална, психологическа и юридическа подкрепа на жертви и извършители на насилие оказва екипът на Консултативния център по проблемите на домашното насилие в град София. Екип от юристи, психолози, социален консултант осигурява на пострадали и извършители на домашно насилие услуги за възстановяване и реинтеграция с оглед преустановяване на извършеното деяния. Ние работим под методическото ръководство …

Професионалисти оказват безплатна подкрепа на пострадали и извършители на домашно насилие в София Read More »