Център за съзидателно правосъдие

Брошури

Юни 2007г.

„Граждански наблюдател 3“ – юни 2007г. по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”
Май 2007г.

Дипляна „Заедно да спрем домашното насилие“
Май 2007г.

„Наръчник за наблюдение на съда“ по проект „Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда“
Май 2007г.

Дипляна „Гражданското наблюдение:“ по проект „Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда”
Март 2007г.

Брошури по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”
Декември 2006г.

Брошура „Добрата майка и жена“ по проект „Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец“
Август 2006г.

Брошура по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване“
Юли 2006г.

„Граждански наблюдател 2“ – юли 2006г. по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване“