Център за съзидателно правосъдие

Брошури

Май 2011г.

„Граждански наблюдател 9“ – март 2011г. по проект „Правосъдие близо до хората“
Април 2011г.

„Граждански наблюдател 8“ – януари 2011г. по проект „Правосъдие близо до хората“
Октомври 2010г.

„Граждански наблюдател 7“ – октомври 2010г. по проект „Правосъдие близо до хората“
Септември 2010г.

„Граждански наблюдател 6“ – септември 2010г. по проект „Правосъдие близо до хората“
Февруари 2010г.

„Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие 2005 – 2009“
Февруари 2009г.

„Граждански наблюдател 5“ – февруари 2009г. по проект „Развитие на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”
Октомври 2007г.

„Наръчник за успешно кандидатстване в полицията“ по проект „Граждански послания за равенство”
Септември 2007г.

„Граждански наблюдател 4“ – септември 2007г. по проект „Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”