Център за съзидателно правосъдие

Брошури

Октомври 2013г.

„Граждански наблюдател 14“ – октомври 2013г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
Май 2013г.

„Граждански наблюдател 13“ – април 2013г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
Януари 2013г.

„Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България“ – декември 2012г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
Юни 2012г.

„Тримесечен аналитичен доклад“ от гражданското наблюдение на окръжни съдилища в градовете Пазарджик и Пловдив и районни съдилища в градовете Асеновград, Велинград, Карлово, Пазарджик, Пещера и Пловдив, март – май 2012 г. – август 2012г. по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
Декември 2011г.

„Местен механизъм за прилагане на закона за защита от домашното насилие в област Разград“
Ноември 2011г.

„Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие“ – ноември 2011г. по проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие“
Юни 2011г.

„Доклад за напредъка на съда в Северна България“ – юни 2011г. по проект „Правосъдие близо до хората“
Юни 2011г.

„Граждански наблюдател 10“ – май 2011г. по проект „Правосъдие близо до хората“