Център за съзидателно правосъдие

Mitko Dimitrov

“Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”

Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” увеличава информираността на обществото по отношение на начините за действие при случай на домашно насилие. Инициативата надгражда усилията на Център за съзидателно правосъдие за превенция на домашното насилие през последните 15 години в Лудогорието. Осигурява се безплатна социална, психологична и правна помощ на жертви …

“Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” Read More »

Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност

Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност Встъпителни думи на д-р Георги Милков, Изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие, гр. Разград, заседание на Обществен съвет за социално подпомагане в община Разград, 02.06.2020г. Какви ценности изповядваме в този динамичен момент? Наблюдавам с интерес палитрата от ценности на нашата …

Силно вярвам, че грижата за слабите, болните, онеправданите и наранените… безспорно е наша ценност Read More »

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация

През декември миналата година гражданската организация Център за съзидателно правосъдие в Разград изпратила заявление по ЗДОИ до кмета на община Самуил инж. Джевдет Азис. Активистите от неправителствения сектор искали от местната власт да им предостави данните за изразходването на средствата по проекти, финансирани с публични средства от ЕС, държавата или други донори. В заявлението изрично …

Гражданска организация осъди община Самуил за отказана информация Read More »

Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г.

Заместник-председателите на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (ОСПДН) Евгени Драганов – Заместник областен управител на област Разград и д-р Георги Милков – изпълнителен директор на Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” – град Разград и секретаря на Съвета Светлин Симеонов – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и държавна собственост” в …

Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие е постижима цел през 2020г. Read More »

Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик

Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик е готов, остава да се намерят средства за дооборудването му, за да започне да функционира. Сградата, която се намира на територията на община Разград, вече е ремонтирана и пригодена за разкриване на Центъра. Д-р Георги Милков – изпълнителен директор на „Център за съзидателно правосъдие“ и заместник-председател …

Готов е Кризисният център за жертви на домашно насилие и трафик Read More »

„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград

Разширяваме обсега на нашата програма за подкрепа на горещ телефон, като включваме консултации и съвети при кризисна ситуация. Обадете се на телефон: 0898 552 688. Гореща телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния Пандемията с COVID-19 засяга силно личните отношения, семейната динамика, възможностите за движения. Социалната дистанция рефлектира пряко в семейството и приятелите. Нарастват напрежението …

„Гореща“ телефонна линия за подкрепа при кризисни състояния откри Центърът за съзидателно правосъдие в Разград Read More »

Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград

Осъществена е най-голямата частна инвестиция в социалния сектор в община Разград през 2019г. Сключен е договор за финансиране ремонт на сграда за кризисен център в община Разград, общинска собственост (N33191-18-P-0214 Strazhets Crisis Center Project). Инвестицията на две граждански организации в социалния сектор е повече от 1% от бюджета на община Разград (500 000лв.). Финансирането на инициативата …

Кризисен център за жертви на домашно насилие се изгражда в Разград Read More »

Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по актуални въпроси

Заседание на оперативния екип на Областния съвет за превенция на домашното насилие в Разград се проведе миналата седмица. Участие в срещата взеха двамата заместник-председатели на Съвета – зам.областният управител Евгени Драганов и изпълнителният директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ д-р Георги Милков, зам.-кметът на Разград Милена Орешкова, окръжният прокурор Тихомир Тодоров и колегата му …

Областният съвет за превенция на домашното насилие заседава по актуални въпроси Read More »

Консултативен център по проблемите на домашното насилие да получи престижна награда за социална работа

Инициативен комитет на граждани от гр. Разград внесе писмено предложение до Кмета на Община Разград и Председателя на Общински съвет Разград (вх.№ 85/07.02.2020 г.) за удостояване с колективна награда за социална работа „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в Община Разград” социална услуга „Консултативен център по проблемите на домашното насилие“, администрирана от …

Консултативен център по проблемите на домашното насилие да получи престижна награда за социална работа Read More »

Домашното насилие е във фокуса на дискусии

Професионалисти в сферата на социалните услуги от Столична голяма община са въвлечени в дискусии и работни срещи по темата за домашното насилие. Целта на работните срещи е да се проведе професионална дискусия в работна среда за различни аспекти на социалния феномен „домашно насилие“, като се споделят впечатления от личен опит и се обмени информация за …

Домашното насилие е във фокуса на дискусии Read More »