Център за съзидателно правосъдие

Кризисният център за жертви на домашно насилие беше посетен от американски служители

В какво състояние в момента е ремонтираната основно сграда дойдоха да се запознаят на място двама военни служители от САЩ. Капитан Даниел Майуро и неговия сътрудник проучиха възможностите да започне да функционира кризисният център за жертви на домашно насилие. Гостите от Екипа за гражданско сътрудничество на САЩ бяха посрещнати от адвокат Димо Борисов – председател на Управителния съвет и д-р Георги Милков – изпълнителен директор на Център за съзидателно правосъдие. Към тях се присъедини и кметът на село Стражец Нуридин Мехмед, който участва активно при осъществяване на ремонтните дейности.

В срещата участваха заместник-областните управители на Разград Драгомир Златев и Найден Късов, които разгледаха с интерес новата социална придобивка за Лудогорието. За сериозната американска инвестиция в община Разград благодари на капитан Майуро заместник-областният управител Драгомир Златев. Той сподели „Пожелавам на г-н Милков да се справи с всички предизвикателства, които стоят пред него, за да може Кризисният център да започне работа“.

Основният ремонт на сградата е завършен през септември 2019 г. с финансиране от Посолството на САЩ, съгласно проектно предложение на „Център за съзидателно правосъдие“ и „Център за подкрепа на жени в село Стражец“. Проектът е на стойност 254 000 щатски долара, което превръща дарението в най-голямата социална инвестиция в община Разград. „Сградата е основно ремонтирана и оборудвана с локална пречиствателна станция, баня и тоалетна, както и климатични системи за отопление на всеки етаж, но не работи все още заради липса на сътрудничество от страна на Община Разград“, заяви Георги Милков, изразявайки надежда скоро Центърът да започне да функционира и да предлага защита на пострадали от домашно насилие.

 

 

 

Проект „Чуй ме!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. №93-00-265/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието