Текущи проекти

  • Проект “Домашно насилие! STOP!”  – финансира се от Министерството на правосъдието – май 2019г. – ноември 2019г.

Реализирани проекти

  • Партньор в проект „Свобода зад решетките”, финансира се от Министерство на правосъдието, Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”, изпълняван от СНЦ „Младежки форум 2001 – Разград”, финансиран от Норвежки финансов механизъм, март 2015г. – април 2016г.
  • Проект “Консултанти на ромската общност” – с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика на България, Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ – януари – декември 2006г.
  • “Програма ФАР Гражданско общество 2002” – Предоставяне на техническа помощ за управление на грантова схема, укрепване на капацитете и обучение за НПО в Североизточна България. Член на консорциум, управляван от Фондация “Ресурсен център” – с подкрепата на Европейския съюз, септември 2004г. – септември 2006г.
  • Местни партньори – 5000 евро за администриране на 50000 евро директно дарение за НПО и граждани, Фондация “Развитие на гражданско общество” – София, октомври 2000г. – ноември 2001г.