Георги Милков е професионалист с повече от 25 години опит в социалното развитие, образованието и обществената сфера. Той е обществен лидер,  консултант, педагог, медиатор и ръководител на проекти. Неговите интереси са основно в областта на обществените отношения и социалните процеси. Активно комуникира с представители на изпълнителната власт, законодателното тяло, съдебната власт, медиите, образователните институции и с международни организации, като разрешава значими социални проблеми. Ръководител на Консултативен център по проблемите на домашното насилие (от 2008г.), иновативна социална услуга в общността, част от структурата на Сдружение „Център на НПО в Разград”. Завършва магистърска програма по български език и литература, ШУ „Епископ Константин Преславски“ (1993г.), гр.Шумен. Има магистърска степен по социална педагогика от РУ „Ангел Кънчев“, гр.Русе (2011г.).

Диляна Георгиева е юрист. Магистър по право от Бургаски свободен университет (2013г.). Координатор на правните програми в Центъра на НПО в Разград. Има опит в реализиране на проекти за гражданско наблюдение на съда, домашното насилие и работа с уязвими групи. Участва в прилагане на система за гражданско наблюдение на съда. Участва в издаването на два доклада за гражданско наблюдение на съдебната система, Наръчник за обучение на специалисти, които работят по темата за домашното насилие в област Разград; Наръчник за специалисти, които работят с деца със специални образователни потребности, с автор проф. Сийка Костова и Помагало за работа с деца със специфични потребности, с автор доц. д-р Моника Богданова.

Димо Борисов е юрист, член на Адвокатската колегия в Разград. Магистър по право от РУ„Ангел Кънчев” (2001 година) и магистър по история в СУ „Климент Охридски” (1996г.). От 2005г. адвокат Борисов е правен консултант на Центъра на НПО в Разград. Димо Борисов има богат професионален опит в консултиране по Закона за зашита срещу домашното насилие. В момента е юрист към Консултативния център по проблемите на домашното насилие. Адвокат Борисов успешно сътрудничи и с „Център за подкрепа на жени – с. Стражец”, където консултира жени-жертви на домашно насилие от етническите малцинства. Димо Борисов е член на Комисията по обществен ред и сигурност в Община Разград. Адвокат Борисов успешно сътрудничи и с „Център за подкрепа на жени – с. Стражец”, където консултира жени-жертви на домашно насилие от етническите малцинства.

Венцеслава Енчева е професионалист с повече от осем години опит в сферата на финансите. Получила е бакалавърска степен по математика, икономика и политология с отличие от Маунт Холиоук Колидж в Масачузетс и магистърска степен по финансова математика от Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Преди това е завършила ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград, като първенец на випуск 2004. Работила е в САЩ, Индия, Германия и България. В САЩ е част от екипа на Бенк ъв Америка, като финансов анализатор за управление на риска. През 2017г. Вени се присъедини към екипа на Център на НПО в Разград, като фокусът на работа е консултиране на жертви и извършители на домашно насилие, анализиране на статистически проучвания, които изучават опита, нагласите и възприятията на професионалистите в сферата на прилагане на закона за защита от домашното насилие.