януари 2016г.

декември 2015г.

октомври 2013г.

 • януари 2016г. – Плакат „Домашно насилие – Проблемът на един цял род!“ по проект „За силата на закона и гласа на жертвите на домашното насилие“
 • декември 2015г. – Доклад „Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие“ по проект „За силата на закона и гласа на жертвите на домашното насилие“
 • октомври 2013г. – „Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие“  по проект „Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област Разград“

октомври 2013г.

октомври 2013г.

май 2013г.

януари 2013г.

 • декември 2013г. – “ Доклад за напредъка на съда в Южна България“ по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
 • октомври 2013г. – „Граждански наблюдател 14“ по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
 • май 2013г. – „Граждански наблюдател 13“  по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
 • януари 2013г. – „Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България“ по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“

август 2012г.

юни 2012г.

декември 2011г.

ноември 2011г.

 • август 2012г. – „Тримесечен аналитичен доклад“ от гражданското наблюдение на окръжни съдилища в градовете Пазарджик и Пловдив и районни съдилища в градовете Асеновград, Велинград, Карлово, Пазарджик, Пещера и Пловдив, март – май 2012 г. –  по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
 • юни 2012г. – „Тримесечен аналитичен доклад“ от гражданско наблюдение на съдилища в Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич и Разлог, януари – март 2012 по проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“
 • декември 2011г. – „Местен механизъм за прилагане на закона за защита от домашното насилие в област Разград“
 • ноември 2011г. – „Доклад за приложение на Закона за защита от домашното насилие“ по проект „Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие“

юни 2011г.

юни 2011г.

януари 2013г.

януари 2013г.

 • юни 2011г. – „Доклад за напредъка на съда в Северна България“ по проект „Правосъдие близо до хората“
 • юни 2011г. – „Граждански наблюдател 10“ по проект „Правосъдие близо до хората“
 • май 2011г. – „Граждански наблюдател 9“ по проект „Правосъдие близо до хората“
 • април 2011г. – „Граждански наблюдател 8“ – януари 2011г. по проект „Правосъдие близо до хората“

октомври 2010г.

септември 2010г.

февруари 2010г.

февруари 2009г.

 • октомври 2010г. – „Граждански наблюдател 7“ – октомври 2010г. по проект „Правосъдие близо до хората“
 • септември 2010г. – „Граждански наблюдател 6“ – септември 2010г. по проект „Правосъдие близо до хората“
 • февруари 2010г. – „Доклад за дейността на Центъра на НПО в Разград по прилагане на Закона за защита срещу домашното насилие 2005 – 2009“
 • февруари 2009г. – „Граждански наблюдател 5“ – февруари 2009г. по проект „Развитие на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

октомври 2007г.

септември 2007г.

юни 2007г.

май 2007г.

 • октомври 2007г. – „Наръчник за успешно кандидатстване в полицията“ по проект „Граждански послания за равенство”
 • септември 2007г. – „Граждански наблюдател 4“ – септември 2007г. по проект „Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”
 • юни 2007г. – „Граждански наблюдател 3“ – юни 2007г. по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”
 • май 2007г. – Дипляна „Заедно да спрем домашното насилие“

май 2007г.

май 2007г.

март 2007г.

декември 2006г.

 • май 2007г. – „Наръчник за гражданско наблюдение на съда“ по проект „Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда“
 • май 2007г. – Дипляна „Гражданското наблюдение“ по проект „Популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда”
 • март 2007г. – Брошури по проект „Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”
 • декември 2006г. – Брошура „Добрата майка и жена“ по проект „Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец“

август 2006г.

юли 2006г.

юли 2006г.

юни 2006г.

 • август 2006г. – Брошура по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване“
 • юли 2006г. – „Граждански наблюдател 2“ по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване“
 • юли 2006г. – „Доклад за напредъка на съда в Разград“ по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване“
 • юни 2006г. – „Годишен отчет за 2005“ на английски език

юни 2006г.

май 2006г.

април 2006г.

август 2005г.

 • юни 2006г. – „Годишен отчет за 2005“ на български език
 • май 2006г. – „Годишен отчет за дейността на РПУ Разград за 2005г.“
 • април 2006г. – „Отчетен доклад за дейността на Окръжен и Районен съд Разград за 2005г.“ по проект „Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване“
 • август 2005г. – „Граждански наблюдател 1“ – август 2005г. по проект „Гражданско наблюдение над съда в Разград”