Институт „Отворено общество“ – София

 • “Посещение и изследване на добри практики в Румъния в областта на полицейската дейност в райони с преобладаващо малцинствено население” – януари – септември 2006г.

 • “Наблюдение над разпоредителните сделки с общинско имущество в Разград” – юли – октомври 2005г.
 • “Гражданско наблюдение на съда в Разград” – декември 2004г. – септември 2005г.
 • “Модел Успешна Полиция Разград” – декември 2002г. – ноември 2003г.

 • “Заедно решаваме” – септември 2001г. – август 2002г.

 • „Увеличаване на обществената подкрепа за полицията в Разград“ – януари – август 2000г.

 • Кампания за модерно законодателство за нестопанските организации – март 1999г.

Фондация „Америка за България”

 • “Правосъдие близо до хората: втора фаза” – ноември 2011г. – март 2014г.
 • “Правосъдие близо до хората” – февруари 2010г. – юли 2011г.

Български фонд за жените

 • „Създаване на Консултантско бюро по проблемите на насилието сред жените” – април – септември 2007г.

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

 • “Прозрачна и ефективна съдебна система в Серевоизточна България, ползваща се с обществено доверие” – август 2006г. – октомври 2007г.

Програма ФАР „Развитие на гражданско общество“

 • “Развитие на Национална мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт” – ноември 2007г. – декември 2008г.
 • “Предоставяне на техническа помощ за управление на грантова схема, укрепване на капацитете и обучение за НПО в Североизточна България. Член на консорциум, управляван от Фондация “Ресурсен център”” – септември 2004г. – септември 2006г.

Американската агенция за международно развитие

 • “Популяризиране на добрите практики от гражданското наблюдение на съда в България” – януари – юли 2007г.
 • “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда” – август 2006г. – май 2007г.
 • “Засилване на обществената подкрепа за съда в Разград – гражданско участие за прозрачно правораздаване” – ноември 2005г. – юли 2006г.

Фондация „Партньори – България“ – USAID

 • “Развитие на алтернативни социални умения в Дневен център за жени в неравностойно положение в село Стражец” – декември 2005г. – ноември 2006г.

Канадска агенция за международно развитие – OSI

 • “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” – юли 2004г. – юни 2005г.

Министерство на правосъдието на Република България

 • “За силата на закона и гласа на жертвите на домашно насилие” – февруари 2015г.– декември 2015г
 • “Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие в област Разград” – декември 2012 – септември 2013
 • “Механизъм за ефективна работа по проблема с домашното насилие” – юли 2011 – ноември 2011

Фонд “Социално подпомагане” към МТСП на Република България

 • “Консултативен център за домашно насилие” – април 2008г. – декември 2008г
 • “Консултанти на ромската общност” – януари – декември 2006г
 • “Развитие на Дневен център за жени в село Стражец“
 • “Дневен център за жени в неравностойно положение в с. Стражец” – май – декември 2004г

Оперативна програма „Регионално развитие“ към МРРБ на Република България

 • Информационна кампания на “Подготвителен проект за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Разград“ – 2007г

Посолство на Конфедерация Швейцария в България

 • “Модел Успешна полиция Разград” – декември 2002 г. – март 2004 г

Посолство на Кралство Холандия в България

 • “Граждански послания за равенство” Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията – декември 2006г. – септември 2007г.
 • “Подобряване на социалното положение на безработни жени от село Стражец” – септември 2003г. – юни 2004г.

Фондация „Развитие на гражданско общество“ – София

 • “Граждански послания за равенство” Подготвително обучение за кандидати от етническите групи за работа в полицията – декември 2006г. – септември 2007г.
 • “Подобряване на социалното положение на безработни жени от село Стражец” – септември 2003г. – юни 2004г.

Коалиция 2000 – USAID

 • „Прозрачност на местната власт“ – април – юни 1999г.