Техническа помощ, укрепване на капацитета и обучение за НПО

По инициатива на Центъра на НПО в началото на месец март 2004г. в Разград бе създадена Коалиция “Граждански организации” от 29 местни НПО за подкрепа на Кампанията за прозрачност на местните власти. Година преди това (март 2003г.) бе създадена Инициатива “Граждански организации” като доброволен процес за укрепване капацитета на нестопанските организации и гражданския сектор в област Разград.

Член на консорциум, управляван от Фондация “Ресурсен център”

Програма ФАР Гражданско общество 2002 на Делегацията на Европейската Комисия в България, 2004-2006. Предоставяне на техническа помощ за управление на грантова схема, укрепване на капацитета и обучение за НПО в Североизточна България.

Създаване на Библиотека за НПО ресурси

Доклади за напредъка на съда от гражданско наблюдение. Справочници за тренинги, събирани от Програма Демократична Мрежа и Фондация “Развитие на гражданско общество”, сега са достъпни за наемане и четене от гражданските организации в гр. Разград за усъвършенстване на организациите им. Справочниците дават ценни съвети за работа с медиите, писане и финансиране на проекти, управление на НПО, планиране на стратегии, работа с доброволци и други теми.

Подкрепа за местни граждански организации

Център за подкрепа на жени в село Стражец
Организацията e създаденa само от жени-доброволци от селото. В нея членуват предимно млади безработни жени на възраст от 20 до 45 години с повече от едно дете. Те представляват основно ромската и турска етнически общности. Центърът за подкрепа на жени в село Стражец се ползва с подчертано високо доверие сред населението на Стражец. Специфичния капацитет и профил на организацията я поставят в позицията на надежден представител на преобладаващите нагласи сред общността.

Младежки форум 2001 – Разград
Подкрепя развитието на дневен център за млади правонарушители като социална услуга за общността в Разград.

Българското сдружение за честни избори и граждански права
БСЧИГП управлява библиотека с литература на английски език с над 2000 заглавия. Организацията осъществява наблюдение на местни, парламентарни, президенстки избори и избори в други държави.

Специфика: Осигурява информационно, консултантско и техническо обслужване на гражданските организации с идеална цел от гр. Разград и региона; утвърждава името и мястото на Третия сектор/ неправителствените организации в обществото; подобрява контактите и сътрудничеството между неправителствените организации, местните власти, бизнес средите и гражданите; координира сътрудничеството, подпомага дейността на членовете си.

Капацитет: Центърът на неправителствените организации в Разград е създаден на 8 януари 1997 г. Учредители са седем граждански сдружения в Разград: Търговско-промишлена и земеделска камара, Дружество за защита на природата, Дружество на дейците на културата, Сдружение „Жилищна правда“, Спортен клуб „Гладиатор“, Съюз на художниците – прeдставителство в Разград, Клуб на Българското сдружение за честни избори и граждански права. По-късно се присъединяват женско дружество „Майчина грижа“, Есперантски дом на културата, Младежко християнско дружество ИМКА, Младежки форум 2001, Център за подкрепа на жени в село Стражец.