WP_20170217_12_00_10_ProДнес, 17 февруари 2017 г., Областна администрация Разград беше домакин на начална пресконференция по проект „Младежки информационно-консултантски център в град Разград“ на СНЦ „Младежки форум 2001-Разград”, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.

Участие в събитието взеха представители на териториални структури на централната изпълнителна власт като Регионално управление на образованието и  дирекция „Социално подпомагане”, представители на съда и прокуратурата, директори на училища и ученици.

Членовете на екипа по проекта – г-жа Диляна Георгиева и г-н Сезар Алчев представиха целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта, след което беше проведена интересна дискусия.

С писмо за партньорство Областна администрация Разград заяви своята готовност за подкрепа и съдействие при реализирането на проекта. Готовност за съдействие декларираха и другите представители на институции, присъстващи на събитието.

В област Разград от дълги години не функционира Младежки информационно-консултантски център. Разкриването на такъв център е заложено в Плана за младежта в област Разград за 2016 г.

Дейността на такъв център се вписва с новите изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Затова дейността на Младежки информационно-консултантски център е сред основните акценти на Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Разград, която в момента се разработва.

Работата на центъра ще допринесе за осмисляне на свободното им време на младите хора в областта, за повишаване мотивацията на младежите за собственото им развитие и участие в обществения живот, както и за повишаване информираността за възможностите за професионална и личностна реализация.

Една от най-силните страни на проекта е планираната дейност на мобилен консултативен екип, с което ще бъде обхванати деца и младежи от всички общини в областта ни.

Продължителността на проекта е 12 месеца и ще се реализира до края на 2017 г.

Обл. администрация Разград