ccentarРазград ще има Младежки информационно-консултантски център. Проектът на Сдружението с нестопанска цел „Младежки форум 2001-Разград” и финансиран от Националната програма за младежта към Министерството на младежта и спорта бе представен в заседателната зала на областната администрация.

Диляна Георгиева и Сезар Алчев представиха целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта. Последва интересна дискусия. , в която участваха представители на Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, на съда и прокуратурата, директори на училища и ученици.

С писмо за партньорство Областна администрация Разград заяви своята готовност за подкрепа и съдействие при реализирането на проекта. Готовност за съдействие декларираха и другите представители на институции, присъстващи на събитието.

Дейността на такъв център се вписва с новите изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Затова дейността на Младежки информационно-консултантски център е сред основните акценти на Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Разград, която в момента се разработва.

Работата на центъра ще допринесе за осмисляне на свободното им време на младите хора в областта, за повишаване мотивацията на младежите за собственото им развитие и участие в обществения живот, както и за повишаване информираността за възможностите за професионална и личностна реализация.

Една от най-силните страни на проекта е планираната дейност на мобилен консултативен екип, с което ще бъдат обхванати деца и младежи от всички общини в областта ни.
Продължителността на проекта е 12 месеца и ще се реализира до края на 2017 г.

/e-Razgrad/