Психолог, педагог, юрист, социален консултант, както и връстници ще работят с неактивните млади хора от Разградско, за да подобрят възможностите им за реализация. Инициативата е по проект на неправителствената организация „Младежки форум 2001“ в партньорство с Центъра на неправителствените организации.

Проектът „Младежки информационно-консултантски центъра в Разград“ продължава една година, финансира се по Националната програма за младежта на Министерството на младежта и спорта. Насочен е към младите хора между 15 и 29 години. Предвижда се чрез създаването на Младежки информационно-консултантски центъра да се предоставят информационни и консултантски услуги, обучение и свободна зона. Дейностите по поректа ще повишат мотивацията на младежите за собственото им развитие и участие в обществения живот. Предвидени са мобилни форми на младежка и социална работа в малките населени места. Цели се да се увеличи информираността за възможностите за професионална и личностна реализация, ориентация за процесите в обществения живот.

Първата дейност по проекта е проучване мнението и нагласите на младежите в Разградско чрез анкета. Предвижда се провеждане на информационна кампания „Обществото за младежката активност“, създаване на мобилен консултантски екип, обучения на младежи от региона на тема „Лично развитие, обучение, информация, технологии и иновации“ и „Обучение за мултиплайери“, издаване на „Вестник без име“, работни срещи. Проектът ще завърши с младежка дискусия на тема „А сега накъде – пътят пред младите хора“. В реализацията на проекта участват ученици от три училища: СУ“Кирил и Методий“-Завет, ОУ“Отец Паисий“-Разград и ОУ“Св Паисий Хилендарски“-Езерче.

Дарик, Разград

1280-840-mladezhki-forum resize_on_the_fly (1) resize_on_the_fly