Според ВАС данъкоплатците имат право да знаят как се харчат парите им

Съдът е задължил Висшия съдебен съвет (ВСС) да предостави всички материали за жилищното настаняване на членовете си, които не са от София. Това става ясно от информационния бюлетин на Програма достъп до информация (ПДИ).

Според публикацията Върховният административен съд (ВАС) е потвърдил отмяната на отказа на ВСС да предостави копия от договорите за наем и всички приложения към тях. Въпросните споразумения са сключени от ВСС за настаняване на членовете на съвета, които не притежават жилища в столицата.

Информацията е била поискана през февруари 2015 от сдружение „Център на НПО в Разград“. Отказът на главния секретар на ВСС бил мотивиран с обстоятелството, че в тези договори се съдържат данни, засягащи трети лица, поради което е изискано съгласието им за предоставянето им. Сред аргументите било и обстоятелството, че в указания срок съгласие за предоставяне са изразили само двама от наемодателите, но поради изричен отказ или липса на съгласие от ползвателите на имотите и от останалите наемодатели информацията не следва да бъде предоставяна.

С решение от 29 юни 2015 г. Софийският административен съд е отменил отказа и е върнал преписката на главния секретар на ВСС с указания по тълкуването и прилагането на закона. Първата инстанция е приела, че информацията, до която е отказан достъп, е обществена по смисъла на закона и че хората имат право да си съставят собствено мнение за дейността на ВСС във връзка със сключването на договорите за наем – условия, срокове, неустойки и т.н. Информацията дали договорите са изгодни е публична, защото се плащат с публични средства, става ясно от решението на съда. Въпреки данните на трети лица в случая надделява общественият интерес, затова исканата информация следва да бъде предоставена, като личните данни се заличат.

Главният секретар на ВСС е обжалвал във ВАС, но през януари решението е оставено в сила. Съдът посочва, че не става ясно по какъв начин ще се засегнат интересите на третите лица при предоставяне на копия от договорите за наем и анексите към тях. И ВАС смята, че надделява общественият интерес. Решението е окончателно. Главният секретар на ВСС е предоставил на сдружението от Разград пълен достъп до 7 договора за наем и анексите към тях, действали към момента на подаване на заявлението за достъп, посочват от ПДИ.

АКСИОМА

ВСС получава ежегодно финансиране от консолидирания държавен бюджет. Затова българските граждани (данъкоплатци) имат право на информация относно разходването на публичните средства и субектите, получаващи публични средства, са длъжни да предоставят поисканата им в тази насока информация с оглед повишаване на прозрачността и отчетността, посочват върховните съдии.