УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Прилагам становище по дневен реда на заседание на ОССП в община Разград, свикано на 20.02.2019г., начало 10.00ч.

По принцип подкрепям приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2020 година, изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

Пълен текст на становището