УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Съгласно правилника за дейността прилагам писмено становище:

  • Подкрепям дневния ред;
  • Приветствам инициативата за организиране на дейности за отбелязване на Световния ден на социалната работа в община Разград.
  • От името на Център за съзидателно правосъдие бих желал да изразя интерес да бъде включен в програмата за отбелязване на Световния ден на социалната работа в община Разград. Центърът координира Пилотна мрежа СТОП на домашното насилие от 10 училища в 6 общини на област Разград.
  • Бихме желали да допринесем за отбелязване на Световния ден на социалната работа в община Разград с няколко интерактивни урока в различни училища, членове на Пилотна мрежа СТОП на домашното насилие
  • Упълномощавам г-жа Янка Георгиева, с която сме провели разговор и тя е приела, да гласува от мое име по дневния ред.

Пълен текст на становището