Ученици от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” и екип от Консултативния център за домашно насилие в Разград организираха съвместно обучение на тема „Да си мълча от срам и страх и да страдам или да живея спокойно”.

Събитието бе по идея на гимназистите Силвена Миленова, Цветомир Василев, Кристиян Стоянов и Димитър Пламенов. Те участват в клуб „Умения на 21 век” и проект „Отвъд вратата, отвъд монитора”, създаден в рамките на втората фаза на „Твоят час” по ОП НОИР.

Ръководител на младежите е техният преподавател Цветалина Занкова. Всички те си поставят за цел да повишат информираността на съучениците и учителите си по съществуващи социално значими проблеми.

Гост – лекторите Диляна Станчева, адвокат Ивелина Игнатова и съдия Нели Генчева запознаха участниците с безплатните услуги, предоставяни от Консултативния център за домашно насилие. Стана ясно, че там предлагат социална, психологическа и юридическа подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Жертвите имат възможност да участват във възстановителни програми и такива за индивидуална и групова работа. В Центъра оказват съдействие и при подготовка на документи за издаване на заповед за незабавна защита, както и за процесуално представителство пред съда. Горещият телефон за подаване на сигнали за насилие е с номер 0898 552 688.

Организаторите проведоха и тематични часове на класа сред учениците от 8, 9, 10 и 11 клас по темите за домашното насилие, кибертормоза и трафика на хора. Младите хора от екипа запознаха своите връстници със същността на проблемите и направиха презентация на тема „Седем звездни дами, преживели домашно насилие проговарят”. Раздадоха брошури и плакати.

Според участниците в клуб „Умения на 21 век” повишаването на чувствителността на подрастващите по проблема е най-добрата, дългосрочна и устойчива превенция на насилието.

Друга планирана дейност по проекта е провеждането на училищен конкурс за колаж на тема „Интернет – полезен и опасен”. Неговата цел е да повиши информираността на младежите по темата. Те да бъдат провокирани към осмисляне на опасностите при работа онлайн и да се заостри вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност в интернет.