Ц 12-11.06.2018 - Благодарствено писмо от Районен съд Кубрат_Page_1
Ц 12-11.06.2018 - Благодарствено писмо от Районен съд Кубрат_Page_2